Organización

Equipo directivo

Dirección
Representante de Titularidad: Hna. Antonia Loriente
Director pedagógico: D. Alberto Trullén
Miembros del equipo
Orientador de Centro: D. José Luis Sánchez
Coordinadora de Etapa Infantil: Dña. Brígida Sampériz
Coordinadora de Etapa Primaria: Dña. Sandra Villas
Secretaría: Dña. Pilar Abizanda
Administración: Dña. Mª Jesús Grau

Claustro de Profesorado

Infantil
3 AÑOS A Dña. Bárbara Ferraz B Dña. Rebeca Faro
4 AÑOS A Dña. Montse Novellón B Dña.María Betorz
5 AÑOS A Dña. Brígida Sampériz B Dña. María LLeida
1º Y 2º 3º Y 4º 5º Y 6º
1º A | Dña. Sara Latre 3º A | Dña. Sonia Vilaplana 5º A | D. Raúl Ayala
1º B | Dña. Gema Peirón 3º B | D. Saúl Pomposo 5º B | Dña. Sonia Porte
2º A | Dña. Ana Castillón 4º A | Dña. Belén Alamán 6º A | D.ña. Katia Hernández
2º B | Dña. Sandra Villas 4º B | D. Jorge Salas 6º B | D. Carlos Delgado
Profesores no tutores
D. Alberto Trullén Hna. Antonia Loriente Hna. Nita Bramar D. José Luis Sánchez (Orientador) D. Francisco Burgos Dña. Eva Miguel ( Proa+) Dña. Margarita Clemente D. Fernando Claver (apoyo) Dña. Virginia Polo (Maestra de lengua extranjera en infantil) Dña. Verónica Baena (PT)